Gårdsdrift

Garden som leveveg

24. - 25. mars 2017 vert det seminar i Lærdal. Temaet er suksessfaktorar for å lukkast.

Seminaret vert arrangert av "Felles landbrukskontor i ÅLA", "Prosjekt sau og utmark i ÅLA" og
"Sogn og Fjordane Bondelag".

For informasjon om prisar, program og påmelding, sjå Sogn og Fjorande Bondelag sin nettstad her.

 

 

Tips ein ven  Skriv ut