Jaktlag

Godkjend bestandsplan for Vik hjorteviltområde 2019-2021

Kommunestyret har godkjent ny bestandsplan for hjorteviltforvaltninga i Vik kommune. 
Målet er å halda bestanden stabil men med høgare uttak i skadeutsette områder. Valda som har slutta seg til planen har 86 % av alt teljande hjorteareal i kommunen og 1030 dyr skal takast ut i den 4-årige planperioden. 

«Bestandsplan for Vik hjorteviltområde 2019 – 2021» (pdf).

Møtebok kommunestyresak 041/19 av 20.06.2019 (pdf)

Ved spørsmål kontakt: 
Vik hjorteviltområde ved leiar Tore Røyrvik, tlf 91 60 55 53. 
Vik kommune ved viltansvarleg Veronika Seim Bech, tlf 90 91 07 09. 

Tips ein ven  Skriv ut