hjortekolle og kalv

Godkjend bestandsplan for Vik hjorteviltområde 2019-2021

Kommunestyret har godkjent ny bestandsplan for hjorteviltforvaltninga i Vik kommune. 
Målet er å halda bestanden stabil men med høgare uttak i skadeutsette områder. Valda som har slutta seg til planen har 86 % av alt teljande hjorteareal i kommunen og 1030 dyr skal takast ut i den 4-årige planperioden. 

«Bestandsplan for Vik hjorteviltområde 2019 – 2021» (pdf).

Møtebok kommunestyresak 041/19 av 20.06.2019 (pdf)

Ved spørsmål kontakt: 
Vik hjorteviltområde ved leiar Tore Røyrvik, tlf 91 60 55 53. 
Vik kommune ved viltansvarleg Veronika Seim Bech, tlf 90 91 07 09. 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut