Kommunehuset

Godkjent budsjett og økonomiplan

Vik kommune sitt vedtak om budsjett 2016 med låneopptak på 59,2 mill. kroner er godkjent av Fylkesmannen.

Vik er Robek-kommune og Fylkesmannen skal føre lovlegkontroll av budsjettvedtak, godkjenne låneopptak og økonomiplan. Budsjettet for 2016 er godkjent med nye låneopptak på 59,2 mill. kroner. Økonomiplanen 2016 – 2019 er i balanse og godkjent.

Les meir hjå Fylkesmannen i Sogn og fjordane

Budsjett og økonomiplan finn du her.

Tips ein ven  Skriv ut