valglogo_gull_nynorsk

Godkjente lister til kommunestyrevalet 2019

Valstyret i Vik godkjente på møte 16.5.19 fire lister til kommunestyrevalet 2019. Du kan lasta ned listene nedanfor.

I vallova § 6-7 heiter det:

Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Dei fire godkjente listene er frå partia:

  • Arbeidarpartiet
  • Høgre
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialstisk Venstreparti

Overskriftene på dei godkjente vallistene er lagt ut her, og listene er lagt ut til gjennomsyn i PDF-format nedanfor.

Du kan lese dei godkjente listene i PDF-format her.

Tips ein ven  Skriv ut