Godtgjersle til folkevalde

Satsane kjem fram av "Reglement for godtgjersle til folkevalde", vedteke i kommunestyret 28.4.2016, sak 21/16.