Helse og velferd

Helse og velferd
Funksjon Kontaktperson (klikk på for kontaktinformasjon)
Kommunalsjef helse og velferd Marit Johanne Andersen
Tenesteleiar Helse Helge Johan Bjordal
Tenesteleiar Helsestasjon Inger Lise Fjærestad
Tenesteleiar Heimetenesta Torunn Ruud
Tenesteleiar Funksjonshemma Laila Nesse Bøthun
Tenesteleiar Kjøkken og vaskeri Tove Elly Helgås
Tenesteleiar NAV Renate Breisnes Loven
Tenesteleiar Psykisk helse Eli Renate Opheimshaug Moheim
Tenesteleiar Rehabilitering Marta Barbara Liljedahl
Tenesteleiar Vik bygde- og sjukeheim, avdeling 1 Lilly Torget Nesse
Tenesteleiar Vik bygde- og sjukeheim, avdeling 2 Gunnhild Brekke
Tips ein ven  Skriv ut