Helse

Leiar    :Kommunelege Helge Johan Bjordal
Telefon:57 69 87 00 (legekontor)

Tenesteområde:

  • Legetenesta
  • Helsestasjon
  • Helsestasjon for ungdom
  • Skulehelseteneste
  • Jordmor
  • Miljøretta helsevern

 

Leiing Helse
Tenesteområde Tittel Ansvarleg Telefon
Legetenesta Kommunelege Helge Johan Bjordal 57 69 87 00
Helsestasjon Leiande helsesøster Inger Lise Fjærestad 57 69 87 11
Helsestasjon for ungdom Leiande helsesøster Inger Lise Fjærestad 57 69 87 11
Skulehelseteneste Leiande helsesøster Inger Lise Fjærestad 57 69 87 11
Jordmor Jordmor Kari Haga 909 30 769
Miljøretta helsevern Kommunelege Helge Johan Bjordal 915 45 648

Opningstider for legekontoret

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon