Du er her: Heim Helse Helsestasjon

Helsestasjon

Føremål med tenesta: 

Helsestasjonen er  ei lovpålagd gratis teneste  med føremål  å fremja  god helse og trivsel,  gode sosiale og miljømessige forhold og  førebyggja skade og sjukdom hjå barn og ungdom 0–20 år .Vi ynskjer å bidra gjennom  råd og rettleiing, helseopplysning, helseundersøkingar,  vaksinasjonar og tverrfagleg samarbeid.

I tillegg til faste konsultasjonar og helseundersøkingar kan du som forelder/føresett ta kontakt om små og store bekymringar og spørsmål  kring barnet ditt.

Vi ynskjer at alle brukarar av helsestasjonen  får den tenesta  dei har behov for. Tenesta skal også fange opp og bidra til at barn med særlege behov får oppfølging.

Arbeidsområde

 • Svangerskapskontrollar av jordmor
 • Helsestasjon for sped- og småbarn ( 0 – 5 år )
 • Foreldrerådgivning m.a  PMTO, COS
 • Skulehelsetenesta  ( 6 – 20 år )
 • Helsestasjon for ungdom  ( 13 – 20 år )
 • Personleg koordinator - barnehabilitering
 • Tverrfaglege samarbeidsfora
 • Smittevern
 • Reisemedisin/vaksinasjon
 • Tuberkulosearbeid
 • Miljøretta helsevern
 • Høyrselstesting/audiometri

Åpningstid
Måndag – fredag kl. 08.00 – 16.00 (15.00 i sommarhalvåret)

Kontaktinformasjon for helsesøster
Namn Tittel Telefon E-post
Inger Lise Fjærestad Leiande helsesøster 57 69 87 11 / 41 46 85 07 inger.lise.fjerestad@vik.kommune.no
Gunvor Refsdal helsesøster 57 69 87 11 / 91 74 11 33 gunvor.refsdal@vik.kommune.no

 

Kontaktinformasjon personale tilknytt til helsestasjonen
Namn Tittel Telefon
Kari Haga Kommunejordmor 90 93 07 69
Margaret Hauderowicz Helsestasjonslege 57 69 87 00
Reidunn Bolstad Kommunefysioterapeut 57 69 87 15 / 90 53 35 81

 

Tips ein ven  Skriv ut

Tenesteomtalar