Næringstilskot

Høyring av reviderte retningsliner for næringstilskot

Utkast til reviderte retningsliner ligg ute på høyring i 3 veker, med høyringsfrist 9. desember 2020.

Utkast til reviderte retningsliner finn du her.

Innspel til reviderte retningsliner for næringstilskot kan sendast til Vik kommune på e-post eller med vanleg post:

postmottak@vik.kommune.no 

Vik kommune

Postboks 134

6891 Vik i Sogn 

Tips ein ven  Skriv ut