Gronsberg

Høyring - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden  2019 – 2022  og budsjett 2019, er lagt ut til offentleg høyring  jfr Kommunelova §§ 44 og 45

Høyringsfrist er sett til 19.12.2018.

Dokumenta kan du henta her:


Utskrift av dokumenta er og utlagde i ekspedisjonen i Kommunehuset.

Merknader  og evt. innspel til dokumenta skal sendast:

Vik Kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn,  

Merknad kan sendast til kommunen sin e-post   

Du kan og sende inn din merknad ved å nytte skjema nedanfor. Merknaden går då direkte til kommunen sitt postmottak.

 

Tips ein ven  Skriv ut