Utsikt frå Fuglafjellet

Høyring namnesak

I samband med oppstart av namnesak 2020/238-Stora Grungavatnet/Store Grungen/Grungafjellet m.fl. har Kartverket sendt saka til lokal høyring i Vik kommune i samsvar med §8 i lov om stadnamn.

Lokale organisasjonar har rett til å uttala seg om skrivemåten av namn som dei har særleg tilknyting til.

Vik kommune samordnar høyringsuttalane og sender dette til Språkrådet som gir tilråding til Kartverket som skal gjera vedtak.

Eventuell uttale skal sendast til Vik kommune, postboks 134, 6891 Vik i Sogn, eller på e-post til: postmottak@vik.kommune.no

Brevet frå Kartverket kan du lesa her (pdf).

Namneliste (pdf).

Frist for å koma med høyringsuttale er 10.november 2020.

 

Tips ein ven  Skriv ut