Bilete badeplass Vikøyri

Høyring planstrategi for Vik kommune 2016-19

Høyring av framlegg til planstrategi  er kunngjort i Sogn Avis.

Fylgjande annonsetekst er kunngjort i avisa:

«Vik  Formannskap gjorde i møte 8.12.2016  vedtak om å leggja ut framlegg til planstrategi for Vik kommune  2016-19 til offentleg ettersyn.

Planstrategien drøftar  utfordringar og utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon,  som grunnlag for å vurdera  planbehovet i kommunestyreperioden.

Evt. synspunkt og innspel  skal sendast til
Vik Kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn, eller på e-post: postmottak@vik.kommune.no  

Planstrategidokumentet med vedlegg finn du her:

Framlegg til strategidokument (pdf)
Kopi av møtebok Vik Formannskap  8.12.2016 (pdf)
Folkehelseprofil for Vik Kommune 2016 (pdf)
Statistikknotat for Vik kommune 2016. Sogn og fj. Fylkeskommune. (pdf)

Innspel/merknad kan og sendast inn på formularet nedanfor. Det går då rett til kommunen sitt postmottak.

Svarfrist:  20.1.2017

Tips ein ven  Skriv ut