Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
Beite Fresvik

Høyring – revisjon av Strategiplan for bruk av SMIL-mildar i Vik kommune 2020 - 2024

Strategiplanen for bruk av spesielle miljøverkemiddel i jordbruket (SMIL-midlar) i Vik kommune skal reviderast.

Ukast til ny plan for periode 2020 – 2024 (pdf)

Høyringsfrist  fredag 28.feb.

E-post: postmottak@vik.kommune.no

Aktuelle høyringsinstansar har fått høyringa tilsendt i eigne brev.

 

Korleis søkjer du SMIL-midlar i 2020

Kommunen har fått kr 300.000,- til ordninga i år, men kommunen kan søkja fylkesmannen om ekstraløyving seinare på året. Søknadar skal sendast inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn så snart søknadskjema er klart (artikkelen blir oppdatert med lenke når skjema er klart). Årets søknadsfrist vert som før 1. april..

Tips ein ven  Skriv ut