barn i barnehagen

Høyring - vedtektene for barnehagane i Vik kommune

Høyringsframlegg til nye vedtekter i dei kommunale barnehagane i kommunen. 


​Høyringsutkast (pdf)


Høyringsuttale kan sendast per post til:
Vik kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn

eller via kommunen si e-post adresse:post@vik.kommune.no


Du kan òg sende innspel/merknad på formularet nedanfor. Innspelet/merknaden går då rett til kommunen sitt postmottak. Frist. 13.02.17

 

Tips ein ven  Skriv ut