Hugs søknadsfrist Kulturminnefondet 1.11.

Har du planar om å restaurere eit kulturminne? Kulturminnefondet er eit statleg organ under Miljøverndepartementet, oppretta av Stortinget 21.06.2002, som ei tilskotsordning for bevaring av kulturminne og kulturmiljø.

Søknadsskjema og rettleiing finn du på heimesida til kulturminnefondet. Søknadsfristen er 1.11.2015.

Du kan ta kontakt med kommunen v/Karen Weichert tel. 414 42 726 (kontortelefon) om du treng hjelp med søknaden eller informasjon om fleire støtteordningar.

Tips ein ven  Skriv ut