Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...

Ikkje byggjemeldingspliktige tiltak

Eigar av eigedom har høve til å utføre enkelte mindre byggetiltak på eigen eigedom utan at det vert sett krav om søknad til kommunen. §4-1 i forskrift om byggesak til plan- og bygningslova gjer nærare greie for det.

Du må gjere deg kjend med reglane for fritak og du bør informere naboar så godt du kan før du starter arbeidet.

Tips ein ven  Skriv ut