Ikkje byggjemeldingspliktige tiltak

Eigar av eigedom har høve til å utføre enkelte mindre byggetiltak på eigen eigedom utan at det vert sett krav om søknad til kommunen. §4-1 i forskrift om byggesak til plan- og bygningslova gjer nærare greie for det.

Du må gjere deg kjend med reglane for fritak og du bør informere naboar så godt du kan før du starter arbeidet.

Tips ein ven  Skriv ut