Ilandstigningsavgifter Cruisebåttrafikk

Ilandstigningsavgifter Cruisebåttrafikk
  Avgift 2020 Avgift 2021
Ilandstigningsavgifter Cruisebåttrafikk 20,- kr pr passasjer
ombord på skipet
30,- pr passasjer
ombord på skipet

Satsane er fritekne for meirverdiavgift

Sjølvbetening

Tenesteomtalar