Ilandstigningsavgifter Cruisebåttrafikk

Ilandstigningsavgifter Cruisebåttrafikk
  Avgift 2018 Avgift 2019
Ilandstigningsavgifter Cruisebåttrafikk 15,- kr pr passasjer
ombord på skipet
20,- pr passasjer
ombord på skipet

Satsane er fritekne for meirverdiavgift

Sjølvbetening

Tenesteomtalar