Kvilesteinsvatnet

Informasjon om midlertidige fråvik frå manøvreringsreglement for Arnafjordvassdraget

Statkraft Energi er pålagde å informere om fylgjande i den aktuelle kommune si heimeside:

Statkraft Energi skal rehabilitere betongkonstruksjonar på hoved-dam Kvilestein på Vikafjellet i perioden mai-oktober 2021. 

I samband med anleggsarbeid i 2021 har NVE gitt løyve til fygjande fråvik; Å opne tappeluke i Kvilesteinsvatnet for å halde vasstanden under kote 911 i perioden 01.06-15.09.21

For spørsmål, kontakt Siri Todnem tlf: 92 43 85 59
Statkraft Energi AS Region Midt-Norge

Tips ein ven  Skriv ut