bålbrenning

Informasjon om opptenning av bål i utmark

I perioden frå 15.april til 15.september lyt ein ha løyve frå brannvesenet for å gjere opp bål i utmark.

Den som gjer opp eld utandørs har eit stort ansvar. Forskriftene set strenge krav til risikoanalyse og sikkerhetstiltak ved bruk av åpen eld utandørs. 

Det er viktig å undersøkja lokale bestemmelsar når det gjeld miljøhensyn.

Kontakt Sogn brann og redning dersom du ynskjer å brenna (tlf 482 96 929)

Dersom ein får løyve må ein i tillegg varsle alarmsentralen
her finn du meldeskjema

Lokal forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar i Vik kommune finn du her


Forskrift som gjeld frå 1.januar 2016
Rettleiing til forskrift

Tips ein ven  Skriv ut