Skatteetaten

Informasjon til arbeidsgjevarar

I samband med høgsesong for utanlandske arbeidstakarar, ønskjer Skatteetaten og skatteoppkrevjaren å sende ut eit informasjonsbrev.

Målgruppa er alle som har utanlandske arbeidstakarar. Du kan lese informasjonsbrevet nedanfor.

Informasjonsbrevet finn du her.

Tips ein ven  Skriv ut