sprøyte

Informasjon - vaksinering mot smittsam hjernehinnebetennelse

Vik kommunestyre har vedteke som ei prøveordning i 2017 og 2018 at kommunen skal dekke kostnader for vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse for
alle 18 åringar i kommunen. Elevar på vidaregåande skule får tilbod om denne vaksinen av skulehelsetenesta i januar eller februar 2.skuleåret. 

Elevar frå Vik som tek vaksina vil få dekka utgifter til vaksinen ved å få utstedt vaksinasjonskort, signert og stempla kvittering frå vaksinatøren.
Denne dokumentasjonen må dei så levera/senda tenestetorget i Vik kommune saman med kontonummeret som pengane skal overførast til.

Bakgrunn for vaksinering/Informasjon

Tips ein ven  Skriv ut