Drama

Slik søkjer du plass

Vik kulturskule har frå og med hausten 2016 nytt påmelding- og kommunikasjonssystem med namnet «Speedadmin». Som 180 kulturskular før oss i Noreg, har og no Vik kulturskule gått inn i samarbeid med det nettbaserte programmet Speedadmin.

Programmet fylgjer alle datatilsynskrav deriblant med henhald til lagring av sensitiv informasjon. Med dette programmet skal det no verta lettare for elev, lærar og føresette å kunne kommunisere om undervisninga i kvardagen. Programmet vert distribuert via nettet og lærarane kan i tillegg sende e-mail og SMS direkte i systemet.

Programmet som er spesialdesigna for kulturskuledrift bidreg blant anna til:
 

  • nettbasert opptak av elevar
  • registrering av timeplan, timeavlysningar, konsertar, lærar- og romfordeling 
  • kommunikasjon om undervisning mellom lærar, elev og foreldre
  • pris og faktureringsregistrering
  • GSI rapportering

 
Nye elevar melder seg inn via dette programmet!

Fristane for innmelding er:

Fristane for utmelding er:

Dersom de skulle ha nokre spørsmål om eller vanskar med påmeldinga, ta gjerne kontakt med kulturskulerektor Beth Anita Ramfjord.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut