Innrapportering av eldstad

Skal du skifte ovn eller anna eldstad i huset ditt må du ha ein godkjend kontrollør til å utføre arbeidet. Du treng ikkje søke kommunen på førehand, men levere inn ei innrapportering med underskrift frå montør/kontrollør i etterkant.

Det er viktig at skifte av eldstad vert innrapportert for seinare branntilsyn. 

Skal du ha ny pipe i huset ditt er dette eit søknadspliktig tiltak, sjå bygging. Du kan ikkje nytte skjemaet innrapportering av eldstad for ny pipe.

Skjema til innrapportering av eldstad, dvs skifte av ovn eller anna eldstad:

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar