Vikøyri om kvelden

Kan kommunereformprosessen sjåast i samanheng med NTP-prosessen?

Mange lurer på, og stiller spørsmål ved om det er rett startegi å sjå kommunereform- og NTP-prosessane i samanheng. For å få ei mogeleg avklaring på dette har difor ordførar Roy Egil Stadheim snakka med statsråd Jan Tore Sanner i kommunal og moderniseringsdepartementet i dag. 

Sanner stadfestar at kommunereforma vil bli sett i samanheng med NTP. Sanner seier også at større kommunar har større gjennomslagskraft når prosjekt skal realiserast.  Utover dette kan ikkje statsråd Sanner lova noko om Vikafjellstunnelen på dette tidspunkt.

Tips ein ven  Skriv ut