Domstolane

Kandidatar til domstolane for perioden 2021-2024 til offentleg ettersyn

Kandidatane til domstaolane for perioden 2021-2024 er klare, og lista vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn.

Fylgjande kandidatar frå Vik kommune er føreslege:
 
Tingretten:

 1. Anne Grethe Tveit
 2. Anita Halset
 3. Michelle Bøthun Smedegård
 4. Asbjørn Grindedal
 5. Per Aase
 6. Anders Vikøren

 
Lagmannsretten:

 1. Thale Charlotte Halset
 2. Tove Elly Helgås
 3. Nils Steinar Hove
 4. Bjarne Larsen

 
Skjønnsmenn:

 1. Rita Årevik Vikdal
 2. Atle Aase
 3. Gry Settevik Skogheim
 4. Olav J. Bøthun
 5. Anders Vikøren
 6. Bjartmar Rinde
 7. Anette Refsdal

 
Eventuelle merknadar til kandidatane kan sendast til postmottak@vik.kommune.no innan 16.7.2020 kl. 12:00. Merknadar kan også sendast innan fristen ved å nytta skjemaet nedanfor.

Tips ein ven  Skriv ut