Kappekurs i Vik

Tema for kurset er grunnleggjande aptering av tømmerstokken. Korleis få best mogleg betalt for tømmeret i forhold til kvalitet og økonomi?

Tid: Fredag 13.02.2015  klokka 1030

Stad: Åsvegen (køyr inn forbi fellesfjøsen på Brekke)

Instruktør: Arnt Laukeland

Arrangør: Vik Skogeigarlag og Sogn og Fjordane Skogeigarlag


Skogbruksleiar  August Evensen informerer om gode prisar, leveringsvilkår og mogligheiter for planlegging av skogsdrifter i Vik.

Karen Weichert frå Vik kommune orienterer om skogfond og tilskotsordningar.

Det vært stort bål, kaffi og noko og bite i.

Alle er velkomne!

Spørsmål kan rettast til August Evensen tel. 954 15 111

Tips ein ven  Skriv ut