Du er her: Heim Sjølvhjelp Kart
Kommunekart

Kart

Vik kommune har kartteneste på internett.

Dei åtte kommunane i Sogn regionråd har i samarbeid utvikla eigen kartportal.  Brukaren får her tilgang til grunnkart, flyfoto, reguleringsplanar m.m. 

Her kan ein søke fram adresser og få fram mykje anna kartinformasjon.

Kva finn du i Kommunekart?

  • Reguleringsplanar
  • Grunnkart (eigendommar, bygningar, vegar m.m.)
  • Temakart
  • Flybilete (ortofoto)
  • Datasett for samfunnssikkerheit (ras, flomutsette områder)


Gå inn på Sognekart og du får tilgang til kartinformasjon for Sognekommunane.

På kommunekart.com finn du ikkje markering av eigedom og målestokk på utskrifter, men den er ein fin applikasjon på mobil.

Tips ein ven  Skriv ut