Tomter Tenål regplan

Kommunale tomter på Tenål er klare for sal

Vik kommune er klare til å selje 15 nye einebustadtomter på Tenål. No er både rassikring i Badnadalen og ny infrastruktur på plass. I kommunestyret 14.09.2017, sak 051/17, vart det vedteke at salspris for kvar bustadtomt på Tenål blir se...
PlankartTenaal

Tre tomter på Tenål klare for sal - alle er reservert

Dei første kommunale tomtene på Tenål er klare for sal. Alle tre tomtene er no reservert.
Illustrasjonsplan

Byggeklare tomter på Vangsnes - meld di interesse

Dei kommunale tomtene i Trona 2 feltet på Vangsnes er klare for bygging, og vart annonsert for sal/feste i desember 2017.