Kommunalteknikk

Leiar: Ole Petter Ramberg
Telefon: 993 12 372
E-post: ole.petter.ramberg@vik.kommune.no

Teknisk vakt-telefon: 415 94 443

Tenesteområde:

  • Veg
  • Vatn
  • Avløp
  • Renovasjon
  • Drift / vedlikehald av bygg / eigedom
  • Samferdsel
  • Brann
  • Oppmåling
  • Reinhald

 

Kommunalteknikk
 Ansvarsområde  Kontaktperson  Telefonnummer
Sjef kommunalteknikk Ole Petter Ramberg 993 12 372
Vatn og avløp Edvin Tistel 917 23 853
Veg  Vebjørn Berge 915 83 936
Vedlikehald bygg & eigedom
Kommunale VA prosjekt
Nils Gunnar Finne 915 13 117
Renovasjon Simas 57 65 70 70
Reinhaldsleiar May Britt Lunde 913 67 241
Brann og redning Sogn brann og redning  Telefonliste
Overordna vakt: 48 29 69 29 - Svarar på spm om bålbrenning m.v.
Brannsjef Vidar Trettenes 90 03 72 56  
Avd.leiar førebyggande brann Vakant frå aug 2018  

 

Kven svarar på kva i Sogn brann og redning IKS (pdf)

Spørsmål om renovasjon (link til Simas)

 

 

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar