Kommuneplan Vik kommune 2013-24

Vik kommune har vedteke kommuneplan for Vik kommune 2013 - 2024. Samfunnsdelen med handlingsdel vart vedteken av Kommunestyret 18.12.2012, og arealdelen vart vedteken av Kommunestyret 26.6.2014/6.11.2014.

Tips ein ven  Skriv ut