Kart med alternative samanslåingar

Kommunereforma - fordelar og ulemper med dei ulike alternativa

Her finn du lenker til dokument som gjer greie for fordelar og ulemper med dei tre røystealternativa i kommunereforma.

Tips ein ven  Skriv ut