Aleinefaldar

Kommunereforma - halda fram som eigen kommune?

På grunnlag av administrativt arbeid og drøftingar som har vore i kommunestyret, har me no laga ein faldar som oppsumerer sterke og svake sider ved å halda fram som eigen kommune.

Tips ein ven  Skriv ut