Valurne

Kommunereforma – opningstider og røystelokale måndag 23. mai

Kommunestyret i Vik vedtok 10.3.16 folkerøysting for å høyra innbyggjarane si meining i spørsmålet om kommunesamanslåing. Datoen for folkerøystinga er sett til 23. mai 2016.

Røysterett

Kommunestyret har vedteke at også 16- og 17-åringar skal ha røysterett ved folkerøystinga. Dette betyr at alle som er født i år 2000 eller tidlegare, og som er manntalsført i kommunen, har røysterett.

 

Manntal

Manntalet for Vik kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i tida frå og med 8. april og fram ti og medl valdagen 23. mai 2016. Manntalet vert lagt ut på tenestetorget i kommunehuset.  

Namnet ditt må stå i manntalet dersom du skal kunna røysta ved folkerøystinga 23.5.2016. Kommunestyret har vedteke at alle som er født i år 2000 eller tidlegare skal ha røysterett ved folkerøystinga. Alle personar med røysterett er automatisk innført i manntalet. Manntalet er laga på bakgrunn av dei opplysningane som var i folkeregisteret 1.3.2016.

Dersom namnet ditt ikkje står i manntalslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klaga til valstyret. Klaga skal vera skriftleg og skal grunngjevast.

Adressa til valstyret er:

Valstyret i Vik
Postboks 134 
6891 Vik i Sogn

 

Røystealternativ

Du har tre alternativ å velja mellom. Kvart alternativ har eigen røystesetel, og du vel setelen for det alternativet du vil røysta på. Dei 3 alternativa er.

  • Ja. Vik kommune slår seg saman med kommunane Balestrand, Leikanger og Sogndal
  • Ja. Vik kommune slår seg saman med kommunane Aurland og Voss
  • Nei Vik kommune slår seg ikkje saman med ein eller fleire kommunar

 

Røystelokale og opningstider på valdagen, måndag 23. mai 2016

Røystinga på valdagen vil føregå i alle 5 kretsane i kommunen. Opningstidene er:

Vallokale og opningstider 23. mai 2016
Røystelokale Opningstid
Fresvik ungdomshus KL 13:00-19:00
Feios skule KL 13:00-19:00
Vangsnes skule KL 13:00-19:00
Kommunehuset i Vik KL 09:00-20:00
Valsvik skule KL 13:00-19:00

 

 

 

 

 

 

Hugs å ta med legitimasjon!

 

Meir informasjon

Du kan lesa meir informasjon om kommunereforma på samlesida vår her.

 

 

Tips ein ven  Skriv ut