Kart med alternative samanslåingar

Kommunereforma - resultat frå skulevalet

I samband med kommunereforma vart det halde skuleval torsdag 19. mai. Det samla elevtalet på ungdomsskulane i Feios og Flatbygdi er 99. På valdagen var 92% av elevane på skulen. Av desse røysta alle. Resultata er vist i diagramma nedanfor.

Prosentvis fordeling for/mot kommunesamanslåing
Prosentvis fordeling for/mot kommunesamanslåing
Prosentvis fordeling mellom dei 3 røystealternativa
Prosentvis fordeling mellom dei 3 røystealternativa

 

 

 

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut