Panel

Kommunereforma - video og presentasjonar

Det møtte fram nær 300 engasjerte tilhøyrar på folkemøtet i Blixhalli onsdag 19. mai. Her kan du finna videoar og presentasjonen til rådmannen i Vik.

Presentasjonar i pdf-format

Presentasjon av ulike sider ved intensjonsavtalane/ulemper ved å stå åleine, rådmann Oddbjørn Ese

Meir stoff om kommunereforma på samlesida vår her.

 

Video-opptak

For å sjå desse videoane treng du Adobe flash-player på maskina di. Om du ikkje har dette, kan du laste den ned frå Adobe sin nettstad her.  På iPad og iPhone må du nytta ein nettlesar som støttar flash, til dømes Puffin Web Browser som du kan lasta ned ved å klikka her frå nettlasaren på iPaden din. Installer denne, og opne nettsida til kommunen i Puffin Web Browser.

Har du android telefon eller nettbrett, finn du lenka til Puffin Web Browser her.

Velkomen ved fungerande ordførar Roy Egil Stadheim
Praktisk informasjon, ordstyrar Bjarne Larsen
Presentasjon av ulike sider ved intensjonsavtalane/ulemper ved å stå åleine, rådmann Oddbjørn Ese
Innlegg frå kvar ordførar, Jarle Aarvoll (ordførar Sogndal), Harald N. Offerdal (ordførar Balestrand), Trude Risnes (varaordførar Leikanger), Hans-Erik Ringkjøb (ordførar Voss), Noralv Distad (ordførar Aurland)
Innlegg frå dei politiske partia i Vik, Roy Egil Stadheim (AP), Anders Vikøren (SP), Morten Holmberg (V), Morten Midlang (H), Gunn Randi Bjørnevoll (KRF), Rune Hatleli (SV)
Spørsmål og debatt, del 1
Spørsmål og debatt, del 2
Spørsmål og debatt, del 3
Avslutning, fungerande ordførar Roy Egil Stadheim
Tips ein ven  Skriv ut