Kart over sognekommunane og Voss

Kommunereforma

Telemarksforsking har utarbeidd rapport med konsekvensar for ei samanslåing av kommunane Vik, Voss og Aurland.

Samanslåing av Vik, Voss og Aurland - rapport frå Telemarksforsking

Telemarksforsking har frå før laga ei tilsvarande utgreiing for Sogn regionråd.

Fredag 30.oktober 2015 deltok formannskapet på felles formannskapsdag for kommunane i Sogn regionråd, med kommunereforma og aktuelle kommunestruktrualternativ som tema:

Felles formannskapsdag om kommunereforma 30.10.2015

Vidare framdrift

Informasjon og tidsplan om kommunereforma i Sogn regionråd.

Nyttige lenkjer om kommunereforma
Regjeringa om kommunereforma
Ny kommune
Fylkesmannen  i Sogn og Fjordane om kommunereforma

Tips ein ven  Skriv ut