Du er her: Heim Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ. Det vert direkte valt av folket for fire år om gongen. Kommunestyret har til vanleg møte annankvar månad, sjå møteplanen oppsett for kvar halvår. Vanleg tidspunkt for møtestart er kl. 12.00 med møtestad Blix hotell. Møta er opne for publikum.

Kvart møte har ein spørjetime der politikarar kan stille spørsmål til ordføraren. Du kan og få stilt dine spørsmål ved å få ein politikar til å stille spørsmålet for deg. Spørsmålet bør sendast til ordføraren minst tre dagar før møtet, slik at ordføraren kan førebu seg og dermed kunna gi eit best mogeleg svar. (Sjå elles reglementet for spørjetimen).

Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt vedtaksretten ikkje er delegert til andre organ, sjå delegasjonsreglementet. Alle saker som er av prinsipiell natur skal avgjerast av kommunestyret sjølv. Dette gjeld m.a. budsjett, økonomiplan og overordna rammeplanar for den kommunale verksemda.

Kommunestyret i Vik har for dei 2 periodane 2012-2019
17 representantar.
 

Oversikt over kommunestyremedlemar i perioden 2015-2019

Verv

Namn

E-post

Telefon

Ordførar

Olav Turvoll

olav.turvoll@vik.kommune.no

97 95 25 01

representant

Marianne Bøthun

mariboth@hotmail.com

93 84 68 51

    "

Rune Lunde

lurune@hotmail.com

99 57 33 70

     "

Målfrid Heggenes

 

41 32 79 59

     "

Olav J. Bøtun

olav.j.botun@sogn.no

41 65 02 03

varaordførar

Roy Egil Stadheim

roy.stadheim@kriminalomsorg.no

48 89 14 76

representant

Aud Marit Berge Feidje

aud.marit.berge.feidje@vik.kommune.no

97 17 93 77

    "

Werner Madsgård

Lillian.mads@gmail.com

41 10 57 95

    "

Jarle Christensen

jarle.christensen@vik.kommune.no

95 12 92 89

    "

Bjørn Moheim

bjorn@viksparebank.no

90 63 61 88

    "

Heidi Irene Rennestraum

h-irene@frisurf.no

93 80

87 32

    "

Morten Holmberg

morten@holmbergas.no

91 72 

61 76

    "

Gjertrud Samland

gjertrud.samland@vik.kommune.no

95 74 

92 17

    "

Michelle Bøthun Smedegård

fresdola.91@hotmail.com

95 46

14 37

    "

Morten Midlang

morten.midlang@gmail.com

91 71 04 04

    "

Leidulv Finden

leidulv@viksparebank.no

91 69 

02 16

    "

Gunn Randi Bjørnevoll

gunn.randi1@hotmail.com

91 38

06 42

Fullstendig oversikt over medlem og kontaktinformasjon

 

Viktige lover:

Reglement:

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut