Valbanner 2013

Kommunestyrevalet og fylkestingvalet 2015 - manntal

Manntalet for Vik kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn i tida frå og med 14. juli og fram til valdagen 14. september 2015.

Manntalet vert lagt ut på følgjande stadar:

 

  • Tenestetorget i kommunehuset     
  • Fjorden Nærbutikk                           
  • Nærbutikken Vangsnes                                 
  • Feiosbui                                             
  • Coop Fresvik  

 

Dersom namnet ditt ikkje står i manntalslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valstyret. Klaga skal vere skriftleg og skal grunngjevast.

Adressa til valstyret er: Valstyret i Vik, Postboks 134, 6891 Vik i Sogn

 

Valstyret i Vik
Marta Finden Halset
Leiar

 

Tips ein ven  Skriv ut