Hesjaslette

Kompostering av hageavfall på Hesjaslette - høyring

Vik kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for mottak, kompostering og mellomlagring av hageavfall i på Hesjaslette i Vik kommune. Maksimal årleg mottaksmengde er planlagt til 500 m3 oppkverna masse. 

Aktivitet
Vik kommune ønskjer å nytte Seljadalsvegen 264 til etablering av ny plass for mottak og handtering av hageavfall i Vik kommune. 

Merknader til søknaden
Alle som vert vesentleg råka av miljøpåverknader frå anlegget, eller andre som tek i vare ålmenne interesser her som saka gjeld, kan sende merknad til søknaden til Statsforvaltaren i Vestland. Merknad kan sendast i brev til Statsforvaltaren i Vestland, Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger, eller som e-post til sfvlpost@statsforvalteren.no  

Vik kommune sin søknad om utsleppsløyve (pdf)
Link til fullstendig høyringsdokument hjå Statsforvaltaren

Kontaktpersonar - Statsforvaltar: Toril Marie Mulen
                                                      Tlf 57 64 31 27/ 45 25 58 89

Høyringsfrist:
8. oktober 2021 

Tips ein ven  Skriv ut