Du er her: Heim Kontrollutvalet

Kontrollutval

Kontrollutval 2019-2023
Medlem / funksjon Varamedlem Parti
Ronny Holen - Leiar Harald Even Fosse SP
Marta Finden Halset - Nestleiar Tove Lislelid AP
Bjarne Larsen Eivind Rinde AP
Bjørg Hønsi Aafedt  Marianne Bøthun SP
Ragnvald Grov Sørdal Eivind Lidal H

Kontrollutvalet si oppgåve er å kontrollere den kommunale drifta. Gjennomgang av budsjett og rekneskap samt vedtak i politiske møter, dannar grunnlaget for vurderingar som kontrollutvalet gjer.

 

Kontrollutvalsmøter 2015
Møtedato Førebels sakliste Innsyn i sakene Møtebok
10.03.15 Sakliste Innsyn i sakene  
28.04.15-Ny dato
04.05.15!
Sakliste Innsyn i sakene  
16.06.15 Sakliste Innsyn i sakene  
22.09.15-Ny dato
5.10.15 kl 14.00
Sakliste      Innsyn i sakene  
24.11.15 Sakliste Innsyn i sakene  

Alle møter for 2015 vert haldne på møterommet i kommunehuset i Vik, med møtestart kl 14.00
 

Kontrollutvalsmøter for 2016
Møtedato Førebels sakliste Innsyn i sakene Møtebok
24.02.16
(endra frå 23.2.16)
NB! møtestart kl 13.00 denne gongen
Sakliste Innsyn i sakene  

18.04.16
(endra frå 26.04.16)
NB! Møtestart kl 09.00 dette møtet

Sakliste Innsyn i sakene  
20.06.16
(endra frå 14.06.16)
Sakliste Innsyn i sakene  
06.10.16 NB! Møtestart kl 08.30 Sakliste Innsyn i sakene
12.12.16 NB! kl 13.00
(
endra frå 29.11.16-avlyst møte grunna ras)
Sakliste Innsyn i sakene
(NB dato er 12.12.16)

Alle møter for 2016 vert haldne på møterommet i kommunehuset i Vik, med møtestart kl 14.00       
                       

Kontrollutvalsmøter 2017
Møtedato Førebels sakliste Innsyn i sakene Møtebok
14.02.17 Sakliste Innsyn i sakene Møtebok (pdf)
9.5.17 Sakliste Innsyn i sakene Møtebok (pdf)
13.06.17 Sakliste Innsyn i sakene Møtebok (pdf)
26.09.17 Sakliste Innsyn i sakene Møtebok (pdf)
28.11.17 Sakliste Innsyn i sakene Møtebok (pdf)

 

Kontrollutvalsmøter 2018
Møtedato Førebels sakliste Innsyn i sakene Møtebok
13.02.18 NB! møtestart kl 11.00   Innsyn i sakene
(Vedlegg 1 & 2 i sak 3 vert lagt ut noko seinare enn 5.2.18)
Innsyn deler av vedlegg til sak 3/18
Møtebok
24.4.18   Innsyn i sakene Møtebok
19.06.18   Innsyn i sakene Møtebok
02.10.18   Innsyn i sakene
Vedlegg sak 12
Vedlegg sak 13
 
Møtebok
27.11.18   Innsyn i sakene Møtebok

Møteinnkalling og sakspapir del 4.pdf

 

   

Kontrollutvalsmøter 2019
Møtedato Førebels sakliste Innsyn i sakene Møtebok
05.02.19   Innsyn i sakene Møtebok
23.04.19  

Innsyn, del 1
Innsyn, del 2
Innsyn, del 3
Innsyn, del 4

Møtebok
17.06.19   Innsyn i sakene Møtebok
23.09.19   Innkalling Møtebok 
26.11.19   Innkalling Møtebok

Møter for 2019 vert haldne på møterommet  i kommunehuset i Vik, med møtestart kl 14.00. 
 

Tilgang til sakspapir og møtebøker frå møter tidlegare år kan ein få ved å henvende seg til 
Vik kommune sitt postmottak, evnt ta kontakt med arkivet (på kommunehuset) 
via sentralbordet på tlf 576 98200.