Kopieringstenester

Kopieringstenester blir i utgangspunktet utført ved Tenesteorget i kommunehuset.  Gebyra for kopieringstenester gjeld likevel analogt dersom dei blir utførte ved dei andre avdelingane. 

Avgift for kopieringstenester
  Avgift 2018 Avgift 2019
A0 - format svart/kvitt

 

90,-

90,-
A1 - format svart/kvitt 70,- 70,-
A2 - format svart/kvitt 60,- 60,-
A3 - format svart/kvitt-farge 35,-/50,- 35,-/50,-
A4 - format svart/kvitt-farge 25,-/30,- 25/30
Sending av telfax 40,- 40,-

Satsane er inklusiv 25% meirverdiavgift.