Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
kv

Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Me oppmodar difor innbyggjarane våre til framleis å vera varsame og unngå sosiale samlingar som ikkje er i tråd med dei pålegg som regjeringa har gitt. Mai er ei tid der me har tradisjon for å samlast fleire. Me må minna oss sjølve på at dette er ein offentleg dugnad i solidaritet med dei som kan bli alvorleg sjuke av viruset. Då må me alle bidra og vera flinke å respektera råda frå Helsedirektoratet:

Vis omtanke og respekt, hold kontakt digitalt og ta vare på kvarandre!

 

Informasjonen i den artikkelen vil bli oppdatert dagleg.

Innhald

 

Rettleiarar, vedtak og oppmodingar

Attende til innhald, klikk her.

 

Smittestatus i Vik kommune

Tal stadfesta smitta av Covid- 19 i Vik kommune: 1
Av desse friskmeldt: 1

Vik kommune følgjer dei retningslinjer som til ei kvar tid er satt av FHI (folkehelseinstituttet) når det gjeld testing for mistanke om smitte og dei som er påvist sjuke. Likeeins følgjer me opp dei som vert omfatta av karantene og isolasjon. 

Attende til innhald, klikk her.
        

Lenker:

Attende til innhald, klikk her.

 

Telefonnummer

  • Vik legekontor: 57 69 87 00
  • Legevakt: 116 117
  • Informasjonstelefon til Folkehelseinstituttet: 815 55 015

Attende til innhald, klikk her.

 

Information in English

Important information regarding Corona-virus (Covid 19)


The Norwegian health authorities have implemented strict bans on travel to and inside the country. From Thursday 12 March until Thursday 26 March 2020, the following rules apply:

  • Everyone who comes to Norway from outside the Nordic countries should be quarantined, regardless of whether they have symptoms or not. Retroactive from 27 February.
  • Domestic transport is to continue as normal as possible for the moment.
  • Everyone is strongly encouraged to avoid leisure travel.
  • Avoid travel that is not strictly necessary (both domestic and abroad), and avoid public transport if you can.
  • Avoid other places where you can easily get close to others.
  • Avoid close contact with others.
  • For updated information and travel advice, see The Norwegian Institute of Public Health

Due to the coronavirus situation hotels, attractions, ski resorts, and venues are now closed, and most activities and events are cancelled. Please check the relevant home pages for more information.
 
If you have questions about the coronavirus (COVID-19) while travelling in Norway, please call the national information telephone at (+47) 815 55 015.
 
If you are experiencing symptoms like fever, sore throat, chest pain and breathing difficulties, please stay in your hotel room and contact guest service by telephone or call the 24-hour Norwegian medical service at 116 117 for guidance and assistance.
 
You can also find more information on these pages:

 

Tips ein ven  Skriv ut