Krans

Kranselag i Vik

Bygginga av bustad til funksjonshemma er i rute, og måndag denne veka vart det helde kranselag.

Kranselag
Kranselag

Det vanka velfortent ros til bygningsarbeidarane for godt utført arbeid. Både dei prosjekterande og byggherren er særs nøgde med at prosjektet er i rute.

Tips ein ven  Skriv ut