kringom

Kringom sine serviceskyss-ruter startar opp att tysdag 31. mars

Rutene er som tidlegare opne for alle, men på grunn av koronasituasjonen gjer Kringom nokre tilpassningar. 

For å legge til rette for at sjåførane og dei reisande i minst mogleg grad vert eksponert for smitterisiko, er det laga eigne retningslinjer som vil gjelde inntil vidare.
Informasjon om gjeldande retningslinjer for serviceskyss-rutene, samt ruter og tinging i dei enkelte kommunane, finn de på Kringom.no 

 

Informasjon om innstillingane vert publisert på Kringom.no, samt skjermar på terminalar og på Kringom si Facebook-side. 

Tips ein ven  Skriv ut