stupetårn vik kommune

Kunngjering av planstrategi for Vik kommune 2016-19

Vik Kommunestyre gjorde i møte 16.2.2017, sak 006/17 samrøystes vedtak om om godkjenning av  dokumentet «Planstrategi for Vik Kommune 2016-19»

Planstrategien drøftar  utfordringar og utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon, som grunnlag for  ei vurdering av planbehovet i kommunestyreperioden.

Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.

Lenker til plandokumentet:
Planstrategi for Vik kommune 2016-2019
Møtebok sak 006/17
Innkomne merknader 

Tips ein ven  Skriv ut