Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
stupetårn vik kommune

Kunngjering av planstrategi for Vik kommune 2016-19

Vik Kommunestyre gjorde i møte 16.2.2017, sak 006/17 samrøystes vedtak om om godkjenning av  dokumentet «Planstrategi for Vik Kommune 2016-19»

Planstrategien drøftar  utfordringar og utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon, som grunnlag for  ei vurdering av planbehovet i kommunestyreperioden.

Vedtaket er endeleg og kan ikkje påklagast.

Lenker til plandokumentet:
Planstrategi for Vik kommune 2016-2019
Møtebok sak 006/17
Innkomne merknader 

Tips ein ven  Skriv ut