Vik i verdas navle

Kunngjering - vedtak av kommunal planstrategi for Vik kommune 2020-2023

Vik kommunestyre gjorde i møte 11.02.2021, sak 006/21, samrøystes vedtak om godkjenning av kommunal planstrategi for Vik kommune 2020-2023.

Tips ein ven  Skriv ut