Rundballar

Lagring av rundballar og handtering av landbruksplast

No når fyrste slåtten er i gang er det viktig å finne gode lagringsplassar for rundballar. Det er spesielt viktig å unngå at det kan sige pressaft i groer, bekkar og elver, der allereie små mengder silosaft kan utløyse algevekst med etterfylgjande oksygenmangel i vatnet og i verste fall fiskedød.

Vik kommune har no i vår/sommar fått uvanleg mange meldingar om landbruksplast som er komme på avvege og ligg i veg- og elvekanter. Kommunen oppmodar gardsbrukarane å bruke returordningane som finst for landbruksplast, slik at denne kan resirkulerast.
 
Les meir om lagring av rundballar og handtering av landbruksplast her.

Tips ein ven  Skriv ut