Lamineringsgebyr

 

Avgifter laminering - enkel laminering
Format Avgift 2020(i kr) Avgift 2021 ( i kr) 
A0 220,- pr stk 220,- pr stk
A1 160,- pr stk 160,- pr stk
A2 160,- pr stk 160,- pr stk
A2 120,- pr stk 120,- pr stk
A3 - format farge / svart - kvit 145,-/110,- pr stk 145/110,-pr stk
A4 - format  farge / svart - kvit 130,-/90,- pr stk 130/90,-pr stk

 

Avgifter laminering - tosidig laminering
Format Avgift 2020 (i kr) Avgift 2021 (i kr)
A0 290,-pr stk 290,- pr stk
A1  240,- pr stk 240,- pr stk
A2 - format  farge/ svart -kvit 200,- /170,- pr stk 200,-/170,- pr stk
A3 - format  farge/ svart - kvit 180,-/150,- pr stk 180,-/150,- pr stk
A4 - format farge / svart - kvit 140,-/120,- pr stk 140,-/120,- pr stk

Satsane er inklusiv meirverdiavgift på 25%.