Du er her: Heim Næringsliv Landbruk
Gunnarsete

Tilskot til utsiktsrydding 2019

Det er no opna for å søkje om tilskot til utsiktsrydding i 2019.
Elv

Varslings-rutinar ved uhell med silosaft eller gylle nær vassdrag

Politiet skal varslast på telefon 02800 ved alle uhell som kan føre til alvorleg ureining. 
Vinterskadde bringebær

Avlingssvikt-dokumentasjon og erstatning

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har publisert informasjon om vilkår for rett til erstatning for avlingssvikt. I artikkelen ligg det også opplysningar om korleis råka produsentar kan søkja erstatning.
Rundballar

Lagring av rundballar og handtering av landbruksplast

Ein stor del av grasavlinga blir lagra i rundballar. Denne lagringsmåten har mange fordelar men det er viktig å ha lagringsplassar som er eigna slik ein unngår negative effektar på miljøet. 
Simas Logo

Levering av landbruksfolie

Landbruksfolie kan leverast på miljøstasjonane i alle SIMAS-kommunane. 
Kirke og kyr i Vik 2014-05-19-904 bilete

Landbruk

Det er vel 170 landbruksføretak i Vik som driv jordbruksproduksjon . Mjølkeproduksjon er den størst driftsforma, på andreplass kjem produksjon av sauekjøt og på tredje plass frukt og bær. Vik har også geitemjølk-produksjon, kjøtproduksjon p...